Αποστακτήριο αιθέριων ελαίων

Το αποστακτήριο αιθέριων ελαίων της εταιρίας Herbs & Oils διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό απόσταξης σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το προσωπικό μας διαθέτει όλη την απαιτούμενη επαγγελματική κατάρτιση ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα σε κάθε απόσταξη. 

Αποστακτήριο αιθέριων ελαίων

Εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα καταφέρνουμε να παρέχουμε και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Άλλωστε, βασικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών με επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι με τη σειρά τους θα προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις στους δικούς τους πελάτες.

Αποστακτήριο αιθέριων ελαίων – Διαδικασία παραγωγής

Η διαδικασία της παραγωγής αιθέριων ελαίων περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια. Από την αρχική φόρτωση του φυτικού υλικού, μέχρι και την κατάλληλη αποθήκευση των τελικών προϊόντων μας. Συγκεκριμένα, τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας είναι:

1) Φόρτωση του φυτικού υλικού

Αποστακτήριο αιθέριων ελαίων

Αρχικά, το φυτικό υλικό μεταφέρεται και εισάγεται μέσα στους αποστακτήρες (άμβυκες) όπου συμπιέζεται. Εξασφαλίζουμε την σωστή κατανομή και αξιοποίηση ολόκληρου του υλικού. Μάλιστα, τα αρωματικά φυτά που χρησιμοποιούνται δεν παραμένουν για ώρα σε αναμονή, κάτι που δεν υποβαθμίζει την ποιότητά τους. Στη συνέχεια, το υλικό εισάγεται στον αποστακτήρα αιθέριων ελαίων για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

2) Απόσταξη αιθέριων ελαίων

Το αποστακτήριο αιθέριων ελαίων της εταιρίας μας αξιοποιεί την μέθοδο του ξηρού ατμού. Ειδικότερα, με κατάλληλο ατμολέβητα παράγεται ο ατμός που στη συνέχεια διοχετεύεται κάτω από το φυτά. Οι σύγχρονοι αποστακτήρες μας είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να εξασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της απόσταξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσταξης αιθέριων ελαίων, το προσωπικό μας επιβλέπει την ορθότητα της διαδικασίας και την κατάλληλη προσαρμογή της πίεσης και της ταχύτητας του ατμού.

3) Έλεγχος Ποιότητας

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι κομβικής σημασίας. και καθορίζεται από το προσωπικό μας αφού προβεί σε έναν λεπτομερή έλεγχο της κατάστασης εξετάζοντας παραμέτρους όπως το χρόνο αλλά και το άρωμα και την υφή του αποστάγματος. Έτσι λοιπόν λαμβάνουμε το αιθέριο έλαιο έχοντας διασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές. Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους που το αποστακτήριο αιθέριων ελαίων της εταιρία μας αποτελεί ένα από τα κορυφαία στην χώρα μας.

Αποστακτήριο αιθέριων ελαίων

4) ΟμογενοποίησηΑποθήκευση

Ένα από τα τελικά στάδια είναι αυτό της ομογενοποιησης και μίξης των διαφόρων αιθεριών ελαίων (λεβάντας για παράδειγμα), ώστε να δημιουργηθούν οι τελικές παρτίδες που θα επικοινωνήσουμε στους υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες μας. Αφού έχουμε στα χέρια μας τις αναλύσεις της σύστασης των διαφόρων ελαίων και αποφασίσουμε ποιες μίξεις θα γίνουν, το υλικό αυτό περνά και παραμένει σε ειδικές δεξαμενές για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ομογενοποιηθεί.

Τέλος, όλα τα αιθέρια έλαια της Herbs & Oils αποθηκεύονται σε ανοξείδωτες δεξαμενές και διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία. Στην συνέχεια, με την αξιοποίηση αερίου αζώτου, απομακρύνεται το οξυγόνο που οδηγεί στην αλλοίωση των προϊόντων. Έτσι, εξασφαλίζουμε ότι τα αιθέρια έλαια που θα λάβετε θα χαρακτηρίζονται για την άριστη ποιότητά τους.